Pribudli do našej farnosti v roku 2016

Narodili sa v roku 2016:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľa zdravia a hojného božského požehnania