kňazi farnosti

Farári na Modrom Kameni:

1. Fabián Žigovényi od 1.02. 1788 do 20.03.1799. Zomrel na Modrom Kameni, pochovaný je na starom cintoríne naproti farského kostola.
   Jeho život bol veľmi ťažký ale záslužný.

2. Jozef Gálik od 29.03.1799 do 15.07.1803. Najskôr administrátor, neskôr farár Modrého Kameňa.
    Umrel ako sklabinský farár a tabulárny sudca novohradskej župy 15.07.1836.

3. Jozef Ferenczi od 25.07.1803 do 07.01.1806.

4. Jozef Erdélyi od 01.02.1806 do 10.08.1806 ako dočasný administrátor.

5. Bernardín Ballasy, františkán účinkoval na Modrom Kameni len niekoľko dní.

6. Imrich Gálik od 20.08.1806 do 28.07.1847. Umrel 01.09.1849

7. Kajetán Matušek, sečiansky františkán, spravoval faru niekoľko mesiacov. Bol to bývalý kaplán Imricha Gálika.

8. Jozef Sznetgál od 09.05.1848 do 02.12.1852 ako administrátor.

9. Vendelín Harmat františkán od 12.12.1852 do 18.12.1854

10.Ján Munkay, dekan od 23.12.1854 do 15.12.1870. Spomienku na neho budí nielen modrokamenská kalvária ale aj hornostrhársky kostol.
    Bol prvý, ktorý tu pôsobil ako dekan.

11.Demeter Balay, frantíškán, dva mesiace

12.Július Matulay od 10.07.1870 do 01.08.1890. Postavil farský kostol.

13.Ján Blaško od 01.08.1890 do 14.03.1893. Po ťažkej a dlhej chorobe tu aj zomrel. V kostole dal postaviť oltár Božského Srdca.
    Odpočíva pred krížom na modrokamenskom cintoríne.

14.Ambróz Konsch od 15.03.1893 do 28.07.1893

15.Jakub Szabo od 28.07.1893 do 14.02.1900. Zomrel v Budapešti. Dal obnoviť faru a ohradiť farskú záhradu.

16.Adam Bognár- dočasne spravoval faru dolnoplachtinský správca farnosti

17.Sásvary – Nilus Sasinek- dočasný správca fary.

18.Dionysius Probst do 01.05.1901- zriekol sa fary

19.Gabriel Kolláry, františkán – dočasný správca fary

20.Koloman CSogley, františkán- dočasný správca fary

21.Štefan Knopfler od 01.11.1901 do 01.03 1909. Dal postaviť oltár lurdskej Panny Márie

22.Zoltán Odry, administrátor- pôsobil tu veľmi krátko

23.Dr. Žigmund Ghimessy 26.04.1909 do 12.01.1924. Kúpil nový Boží hrob do kostolaa sochu sv. Antona. V roku 1912 dal do kostola
    umiestniť prekrásny mariánsky obraz. 1911 dal obnoviť a zrekonštuovať hornostrhársky kostol. Neskôr ťažko ochorel.
    Zrekonštruovali modrokoamenské zvony a zvony z Horných a Dolných Strhár. V r. 1917 obnovili aj píštaly modrokamensého
    orgánu aj hornostrhárskeho. Bol preložený do Želoviec.

24.Eugen Kozelka od 12.01.1916 – kaplán vypomáhal ťažko chorému Dr. Žigmundovi Ghimessymu.

25.František Tuhán do 19.08. 1916 – vypomáhal spravovať faru. V tento deň aj zomrel na Modrom Kameni.

26.Dr. Jozef Lukács, bol sem poslaný zo Sedmohradska, utekal pred Rumunmi.

27.Jozef Skrzipiec, profesor trenčianskeho gymnázia od 01.10.1924 do 01.03.1925.

28.Jozef Blaška od 01.03. 1925 do 20.09.1931. Dal obnoviť kalvárske stanice.

29.Ernest Pastírik, okresný dekan od 20.09.1931 do 01.03.1934

30.Štefan Herko, dočasný správca fary do 15. 04.1934 počas veľkonočných sviatkov, kaplán z Nového Mesta nad Váhom.

31.Štefan Bulka od 15.04.1934 do 31.12.1944, záhorský administrátor

32.Ján Michalík, dekan od 01.01.1945 do 30.06.1978. Zomrel v Modrom Kameni, kde je aj pochovaný.

33.Juraj Rybanský od 01.07.1978 do 31.07.1983

34.Jozef Mrkvica – dočasný správca fary- farár zo Sklabinej.

35.Ľudovit Lintner od 01.10.1983 do 31.05.1990

36.Jozef Holko od 01.07.1990 do 30.06.1995

37.Ondrej Válek od 01.07.1995 do +07.01.2001 Zomrel v Modrom Kameni, kde je aj pochovaný.

38.Peter Mlynka- dočasný správca fary, adm. Veľký Krtíš +19.1.2019

39.Tibor Tasáry- dočasný správca fary, adm. Dolné Plachtince

40.ThLic.Pavol Repko, od 01.01.2004 do 28.02.2009

41.PaedDr. Mgr. Marek Veverka, od 01.03.2009 do 30.06.2014

42.Mgr. Jozef Baláž od 01.07.2014 do...