kontakt

obalka

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
farnosť sv. Antona Paduánskeho

Zámocká 63/88
992 01 Modrý Kameň
tel. č.:047/4870262
email: modry.kamen@fara.sk
IBAN - SK3209000000000070524053

kňaz farnosti:

Mgr. Jozef Baláž

 

 

1