oznamy

Farské oznamy na Tretiu nedeľu

v týždni od 25.01. do 31.01.2021

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
25.01.

 

OBRÁTENIE SV. PAVLA, apoštola- sviatok

 

 

 

Modrý Kameň

bez účasti ľudu

 

--

   + Dagmar Rievajovázádušná(z.18.01. p.22.01.)

 Utorok.
26.01
.

 

Spomienkasv. Timoteja a Títa, biskupov

 

 

Modrý Kameň

bez účasti ľudu

--

   Poďakovanie za 60. r. života Janky Mišurdovej

Streda

27.01.

 

Féria3. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

bez účasti ľudu

 

 

--


  

   Poďakovanie za uzdravenie MUDr. Mariána Ilenčíka

 Štvrtok
28.01.

 

Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

 

 

Modrý Kameň

bez účasti ľudu

--

   Poďakovanie za uzdravenie Mareka Kosorína, Dp.

 Piatok
29.01.

 

Féria3. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

bez účasti ľudu

--

  

   Za zdravie a Božiu pomoc rodine Libiakovej

  

Sobota
30
.01.

 

Féria3. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

bez účasti ľudu

 

--

 

   Za zdravie a Božiu pomoc Emílii, Helenke a Monike

 

NEDEĽA
31.01.

Tretia nedeľa v cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

bez účasti ľudu

 

 

--

   Za zverený ľud farnosti

 

 

 

 

Príležitostné oznamy: