oznamy

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu

v týždni od 17.05. do 23.05.2021

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
17.05.

 

Féria po 7. veľkonočnej nedeli

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

   Na úmysel

 Utorok.
18.05
.

 

Féria po 7. veľkonočnej nedeli

 

 

Modrý Kameň

18:00

   Za uzdravenie a zdravie Zuzany Fulajtarovej

Streda

19.05.

 

Féria po 7. veľkonočnej nedeli

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

07:00


  

   Na úmysel ordinára

 Štvrtok
20.05.

 

Féria po 7. veľkonočnej nedeli

 

 

Modrý Kameň

18:00

   + Júliana Mózerová (100) a Gejza

 Piatok
21.05.

 

Féria po 7. veľkonočnej nedeli

 

 

Modrý Kameň

18:00

  

   + Anna Vaškorová, rodičia a súrodenci

  

Sobota
22
.05.

 

Féria po 7. veľkonočnej nedeli

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

08:00

18:00

 

   + Ján Fazekaš a manželka Anna

   Za zdravie a Boží pokoj

 

NEDEĽA
23.05.

Zoslanie Ducha Svätého - slávnosť

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

09:30

10:30

 

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Emíliu

   Za zverený ľud farnosti

 

 

 

 

Príležitostné oznamy: