oznamy

Farské oznamy na 6. nedeľu v cezročnom období

v týždni od 17.02. do 23.02.2020

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
17.02.

 

Féria 6. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

17:00

   + Anna a Jozef Sedlaček a rodičia

 Utorok.
18.02
.

 

Féria 6. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

17:00

   + Vladimír Tonkovič (1. výr.) a + Pavel (25. výr.)

Streda

19.02.

 

Féria 6. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

07:00

 


  

   Na úmysel ordinára

 Štvrtok
20.02.

 

Féria 6. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

17:00

   + Jozef Filip a manželka Anna a rodičia z oboch strán

 Piatok
21.02.

 

Féria 6. týždňa v Cezročnom období

 

 

Dolné Strháre

17:00

  

   Na úmysel celebranta

  

Sobota
22
.02.

 

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA - sviatok

 

 

 

Malé Straciny

16:00

   + Milan Mistrík

NEDEĽA
23.02.

Siedma nedeľa v cezročnom období

 

 

Pôtor

Horné Strháre

 

Modrý Kameň

 

 

 

 

08.00 09:00

 

10:30

 

 

   + Imrich, Rozália a starí rodičia z oboch strán

   Za zverený ľud farnosti

   Poďakovanie za 75 r. života
   Anna Homolová a vyprosenie zdravia a Božej pomoci

 

 

 

 

Príležitostné oznamy: