oznamy

Farské oznamy na 14.nedeľu v cezročnom období

v týždni od 09.07. do 15.07.2018

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
09.07

 

Féria 14. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

 

--

  Sv. Omša nebude

 Utorok.
10.
07.

 

Féria 14. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

--

  Sv. Omša nebude

Streda
11.07.

 

Sv.Benedikta, opáta, patróna Európy- sviatok

 

 

 

Modrý Kameň

 

--


  Sv. Omša nebude

 Štvrtok
12.07.

 

Féria 14. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

--

  Sv. Omša nebude

 Piatok
13.07.

 

Féria 14. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

--

   Sv. Omša nebude

Sobota
14.07.

 

Féria 14. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

--

  Sv. Omša nebude

NEDEĽA
15.07.

15. nedeľa v cezročnom období

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08.00

09:00

10:30

 

   Za zverený ľud farnosti

   Za Božiu pomoc pre Annu a vnuka Jozefa Kubaliaka

   Za dobrodincov manželov Galikovcov

 

 

 

Príležitostné oznamy: