oznamy

Farské oznamy na 02. adventnú nedeľu

v týždni od 10.12. do 16.12.2018

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
10.12

 

Féria po 2. adventnej nedeli

 

 

Modrý Kameň

 

17:00

  Za + rodičov Tomášikových a Násalí

 Utorok.
11.1
2.

 

Féria po 2. adventnej nedeli

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

17:00

   + Anna a JánPüspöky a ich rodičia

Streda
12.12.

 

Féria po 2. adventnej nedeli

 

 

 

Modrý Kameň

 

17:00


   + Alžbeta a Jozef Cífery1. výročie

 Štvrtok
13.12.

 

Sv. Lucie, panny a mučenice- spomienka

 

 

Modrý Kameň

17:00

  Oľga Danielová -pohrebná   (09.11.2018)

 Piatok
14.12.

 

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

 

 

Modrý Kameň

17:00

   + Barbara a Imrich Vámoš a ich rodičia

Sobota
15.12.

 

Fériapo 2. adventnej nedeli

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

08.00

 

   + Viera Šramková -pohrebná (21.10.2018)

 

NEDEĽA
16.12.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08.00

09:00

10:30

 

   + Anna Molnárová(24.11.2018)

   + Jozef Pastorok

   + Anna a Ján Samson a ich rodičia

 

 

 

Príležitostné oznamy: