oznamy

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

v týždni od 05.06. do 11.06.2023

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
05.06.

 

Spomienka Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

 

Modrý Kameň

--

   Sv. Omša nebude

 Utorok.
06.06
.

 

Féria 9. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

18:00

   + Juraj Ďurkovič, zádušná - p. 14.05.2023

Streda

07.06.

 

Féria 9. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

Pôtor

08:00

18:00

   Poďakovanie za 95. r. života Aurélie Tučekovej

   Za zverený ľud

 Štvrtok
08.06.

 

Slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

 

 

Horné Strháre

Modrý Kameň

17:00

18:00

   + Štefan, Zuzana, Mária a Jozef

   Za + rod. a st.rod. Homolových a Kalmárových a Ladislava

 Piatok
09.06.

 

Féria 9. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

 

18:00

 

   Poďakovanie za roky života Renátky Melichovej

Sobota
10.06.

 

Féria 9. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

08:00

  

   Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
   pre celú rodinu

 

NEDEĽA
11.06.

Desiata nedeľa v cezročnom období

 

 

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

 

08:00

09:00

10:30

 

   Za zverený ľud

   + Ladislav, Mária a František

   Za + a živých z rodiny Pajonkovej, Mesiarovej, Živčákovej

  

 

 

Príležitostné oznamy: