oznamy

Farské oznamy na 29. nedeľu v cezročnom období

v týždni od 19.10. do 25.10.2020

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
19.10.

 

Féria 29. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

07:00

   Za uzdravenieMUDr.Jozef Kanyó a MUDr.Mária Tóthová

 Utorok.
20.10
.

 

Féria 29. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

--

  Na úmysel

Streda

21.10.

 

Féria 29. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

--

 


  

  Na úmysel

 Štvrtok
22.10.

 

Féria 29. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

07:00

   Michal Falis 6. výr.

 Piatok
23.10.

 

Féria 29. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

--

  

  Na úmysel     

  

Sobota
24
.10.

 

Féria 29. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

--

 

   Na úmysel

 

NEDEĽA
25.10.

30. nedeľa v cezročnom období

 

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08:00

09:00

10:30

  

  + Anton

   Za zverený ľud farnosti

   Za Božiu pomoc a poďakovanie rodiny Tóthovej
   a Balogovej

 

 

 

 

Príležitostné oznamy: