oznamy

Farské oznamy na 19. nedeľu v cezročnom období

v týždni od 14.08. do 20.08.2017

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
14.08.

 

Spomienka sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza, mučeníka

 

 

Pôtor

Horné Strháre

 

17:00

18:00

   Za + rodičov a sestry, Mária a Oľga

   Za zverený ľud farnosti

 Utorok.
15.08.

 

Slávnosť NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

 

 

Modrý Kameň

18:00

 

  + Anna a Michal Prelovskýa rodičia z oboch strán

  

Streda
16.08.

 

Féria 19. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

18:00


   Imrich Kršjak mesačná

 Štvrtok
17.08.

 

Féria 19. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

--

  Sv. Omša nebude

 Piatok
18.08.

 

Féria 19. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

--

  Sv. Omša nebude

Sobota
19.08.

 

Féria 19. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

08:00

 

   + Helena a Ján Falis, Ján, Michal, Mária

 

NEDEĽA
20.08.

20. nedeľa v cezročnom období

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08.00

09:00

10:30

 

 

   Za zverený ľud farnosti

   + Mária a Jozef Volf

   + Pavlína a František Lečko, syn Július a Jozef

  

 

 

Príležitostné oznamy: