oznamy

Farské oznamy na 33. nedeľu v cezročnom období

v týždni od 20.11. do 26.11.2017

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
20.11.

 

Féria 33. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

 

--

  Sv. Omša nebude

 Utorok.
21.11.

 

SpomienkaObetovanie Panny Márie

 

 

Modrý Kameň

07:00

 

   Za zverený ľud farnosti

  

Streda
22.11.

 

Spomienkasv. Cecílie, panny a mučenice

 

 

 

Modrý Kameň

 

17:00


  + Drahomíra, Milan, Alžbeta

 Štvrtok
23.11.

 

Féria 33. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

17:00

  + Ján Fekete, pohrebná

 Piatok
24.11.

 

Spomienkasv. Ondreja Dung-Laka,kňaza a spoločníkov

 

 

Modrý Kameň

07:00

   Za + manžela a syna

Sobota
25.11.

 

Spomienkasv. Kataríny Alexandrijskej,panny a mučenice

 

 

 

Modrý Kameň

--

 

   Sv. Omša nebude

 

NEDEĽA
26.11.

33. nedeľa v cezročnom období Krista Kráľa

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08.00

09:00

10:30

 

 

   + Ľudovít, Zlatica, Ivan Oláh

   Za zverený ľud farnosti

   + Anna a Ján Samson a st.ričia z oboch strán

  

 

 

Príležitostné oznamy: