oznamy

Farské oznamy na 19. nedeľu v cezročnom období

v týždni od 10.08. do 16.08.2020

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
10.08.

 

SV.VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA-SVIATOK

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

--

   Sv. Omša nebude

 Utorok.
11.08
.

 

Sv.Kláry, panny-spomienka

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

18:00

   + Karol Stena (zádušná)+ Imrich Kršjak

Streda

12.08.

 

Féria 19. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

18:00

 


  

   + Anna Filipová 4.výr., a man.Jozef, a rod. z oboch st.

 Štvrtok
13.08.

 

Féria 19. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

07:00

   Naúmysel ordinára

 Piatok
14.08.

 

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,kňaza a mučeníka- spomienka

 

 

Modrý Kameň

18:00

  

   Sv. Omša nebude

  

Sobota
15
.08.

 

Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť

 

 

 

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08:00

09:00

10:30

 

   Za zverený ľud farnosti

   + Mária, Emil a Milan Benca a Pavel Pastorok ml.

   + Ján Brichta

NEDEĽA
16.08.

20. nedeľa v cezročnom období

 

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08:00

09:00

10:30

   + Anna a Ján

  + Mária a Jozef Volf, syn Marian, Justína a Jola

   Za zverený ľud farnosti

 

 

 

 

Príležitostné oznamy: