oznamy

Farské oznamy na SV. CYRILA A METODA

v týždni od 06.07. do 12.07.2020

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
06.07.

 

Féria 14. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

18:00

   + Anna Foltenová 1. výročie, a manžel Pavel

 Utorok.
07.07
.

 

Féria 14. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

18:00

   + Elena a Július Rusnák, + Eva Nemčoková

Streda

08.07.

 

Féria 14. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

--

 


  

   Sv. Omša Nebude

 Štvrtok
09.07.

 

Féria 14. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

--

   Sv. Omša Nebude

 Piatok
10.07.

 

Féria 14. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

--

  

   Sv. Omša Nebude

  

Sobota
11
.07.

 

Féria 14. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

08:00

 

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava Bariaka

NEDEĽA
12.07.

15. nedeľa v cezročnom období

 

 

Pôtor

Modrý Kameň

Modrý Kameň

 

 

 

 

08:00

09:00

10:30

 

 

   Vyprosenie zdravie a Božej pomoci rodine Bjalončíkovej

   Za zverený ľud farnosti

   + Július Černák 3. mesiace

 

 

 

 

Príležitostné oznamy: