oznamy

Farské oznamy na Prvú adventnú nedeľu

v týždni od 02.12. do 08.12.2019

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
02.12.

 

Fériapo 1. adventnej nedeli

 

 

Modrý Kameň

 

07:00

  + Mária a Jozef Lednický, st. rod.z oboch str. a súrodenci

 Utorok.
03.12
.

 

Sv. Františka Xaverského, kňaza

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

17:00

   + Anna a Ján Püšpöky

Streda

04.12.

 

Fériapo 1. adventnej nedeli

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

07:00

 


  

   + Alžbeta, Milan a Drahomíra

 Štvrtok
05.12.

 

Fériapo 1. adventnej nedeli

 

 

Modrý Kameň

17:00

   + Jozef Gombala

 Piatok
06.12.

 

Sv. Mikuláša, biskupa

 

 

Modrý Kameň

16:00

  

   Za bratstvo Božského Srdca Ježišovho

  

Sobota
07
.12.

 

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

 

 

Modrý Kameň

08:00

   Za členovružencovéhobratstva

NEDEĽA
08.12.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

 

 

08.00

09:00

10:30

 

 

   + Jozef a rodičia

   + Emília Černická

   Za zverený ľud farnosti

 

 

 

 

Príležitostné oznamy: