oznamy

Farské oznamy na 2. nedeľu v cezročnom období

v týždni od 20.01. do 26.01.2020

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
20.01.

 

Féria 2. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

--

   Sv. Omša nebude

 Utorok.
21.01
.

 

Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

17:00

   + Anton Kráľ 19.r.

Streda

22.01.

 

Féria 2. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

07:00

 


  

   Na úmysel ordinára

 Štvrtok
23.01.

 

Féria 2. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

17:00

   + Tibor Strmý 2. výr.

 Piatok
24.01.

 

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

 

 

Modrý Kameň

17:00

  

   + Veronika a Jozef Turaj, syn Jozef a rodičia

  

Sobota
25
.01.

 

OBRÁTENIE SV. PAVLA, apoštola - sviatok

 

 

 

Malé Straciny

16:00

   Na úmysel ordinára

NEDEĽA
26.01.

Tretia nedeľa v cezročnom období

 

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

 

 

08.00

09:00

10:30

 

 

   Za uzdravenie syna

   Za zverený ľud farnosti

   + Ladislav Pihulič 10. výr.

 

 

 

 

Príležitostné oznamy: