oznamy

Farské oznamy na Krst Krista Pána

v týždni od 14.01. do 20.01.2019

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
14.01

 

Féria 1. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

 

17:00

   Poďakovanie dobrovoľníkom a dobrodincom

 Utorok.
15.01
.

 

Féria 1. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

17:00

   + Karolína a Ján Ďuriš, Ján, Štefan, Božena

Streda
16.01.

 

Féria 1. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

17:00

 


   + Veronika Turajová, manžel Jozef, syn Jozef a rodičia

 Štvrtok
17.01.

 

Sv. Antona, opáta - spomienka

 

 

Modrý Kameň

17:00

   + Jozef Filip (18)

 Piatok
18.01.

 

Féria 1. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

17:00

   Za + rodičov a st. rodičovGembešových a sestru Editu

Sobota
19.01.

 

Féria 1. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

08:00

14:00

 

   + Na úmysel ordinára

  Sobášny obrad Erik Šarközy a Mária Mattová

 

NEDEĽA
20.01.

Druhá nedeľa v cezročnom období

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08.00

09:00

10:30

 

  

   Za zverený ľud farnosti

   + Jozef Kubaliak

   Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov Magdaléna
   Pihuličová

 

 

 

Príležitostné oznamy: