oznamy

Farské oznamy na 32.nedeľu v cezročnom období

v týždni od 12.11. do 18.11.2018

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
12.11

 

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka- spomienka

 

 

Modrý Kameň

 

17:00

  + Irena, Jozef, Helena a Štefan

 Utorok.
13.1
1.

 

Féria 32. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

17:00

   + Bohumil Toman

Streda
14.11.

 

Féria 32. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

17:00


  + Apolónia a Ján Adam

 Štvrtok
15.11.

 

Féria 32. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

17:00

  Za zdravie manžela

 Piatok
16.11.

 

Féria 32. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

17:00

   Za + rodičov Anna a Ján Hronček

Sobota
17.11.

 

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky- spomienka

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

08:00

 

   + Jaroslav Lečko-pohrebná (18.10.2018)

 

NEDEĽA
18.11.

33. nedeľa v cezročnom období

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08.00

09:00

10:30

 

   + Anna Šichtová(29.08.2018)

   + Leopold Černický

   + Jozef Nociar1. výročie a rodičia z oboch strán

 

 

 

Príležitostné oznamy: