oznamy

Farské oznamy na Krista Kráľa

v týždni od 23.11. do 29.11.2020

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
23.11.

 

Féria 34. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

16:00

   + Ján a Margeta, + Elena a Pavol Mišurda*

 Utorok.
23.11
.

 

Spomienka - Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov mučeníkov

 

 

 

Modrý Kameň

 

16:00

   Za zdravie a Božiu pomoc Janky Mišurdovej

Streda

25.11.

 

Spomienka - Sv. Kataríny Alexandrijskej- panny a mučenice

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

7:00

 


  

   Na úmysel celebranta

 Štvrtok
26.11.

 

Féria 34. týždňa v Cezročnom období

 

 

Dolné Strháre

16:00

   Zazdravie a uzdravenie Paulíny Petrusovej

 Piatok
27.11.

 

Féria 34. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

16:00

  

   + Jozef Gombala 5. výr.

  

Sobota
28
.11.

 

Féria 34. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Malé Straciny

 

16:00

 

   Za zverený ľud farnosti

 

NEDEĽA
29.11.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08:00

09:00

10:30

   + Jozef Dorko10. výr.

   + Anna a Július Žlnka a + rod. Zajaková a Popperová

   Za zdravie a Božiu pomoc pre deti

 

 

 

 

Príležitostné oznamy: