oznamy

Farské oznamy na nedeľu Zoslanie Ducha Svätého

v týždni od 01.06. do 07.06.2020

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
01.06.

 

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi- spomienka

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

--

  + Mons. Imrich Šišulák, kňaz v Banskej Štiavnici

 Utorok.
02.06
.

 

Féria9. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

--

   + Drahomíra(03.04.2015), Milan a Alžbeta

Streda

03.06.

 

Sv.Karola Lwangua spoločníkov, mučeníkov

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

--

 


  

  Za odprosenie a odpustenie hriechov v rodine

 Štvrtok
04.06.

 

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHOA VEČNÉHO KŇAZA - sv.

 

 

Modrý Kameň

--

   + Gregor a Anna ich deti a starých rodičov

 Piatok
05.06.

 

Sv.Bonifáca, biskupa a mučeníka

 

 

Modrý Kameň

17:00

  

   Za bratstvo Božského Srdca Ježišovho

  

Sobota
06
.06.

 

Féria9. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

--

 

  Za členov ružencového bratstva

NEDEĽA
07.06.

Najsvätejšej Trojice - slávnosť

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

 

 

08:00

10:00

 

 


  Za zverený ľud farnosti

   + Dušan Ivanič 20 rokov úmrtia

 

 

 

 

Príležitostné oznamy: