oznamy

Farské oznamy na 24. nedeľu v cezročnom období

v týždni od 18.09. do 24.09.2017

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
18.09.

 

Féria 24. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

 

--

  Sv. Omša nebude

 Utorok.
19.09.

 

Féria 24. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

--

 

  Sv. Omša nebude

  

Streda
20.09.

 

Spomienka -Sv.Ondrejakňaza,a Pavlaaspoločníkov korejských mučeníkov

 

 

 

Modrý Kameň

 

--


   Sv. Omša nebude

 Štvrtok
21.09.

 

Sviatok- Sv. MATÚŠA, apoštola a evanjelistu

 

 

Modrý Kameň

--

  Sv. Omša nebude

 Piatok
22.09.

 

Sedembolestnej Panny Máriepatrónky Slovenska

 

 

Modrý Kameň

--

  Sv. Omša nebude

Sobota
23.09.

 

Spomienka-Sv.Pia z Pietrelčiny,kňaza

 

 

 

Modrý Kameň

08:00

 

   Poďakovanie Pánu Bohu za 75 r. života

 

NEDEĽA
24.09.

25. nedeľa v cezročnom období

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08.00

09:00

10:30

 

 

   Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a ich rodičov

   Za zverený ľud farnosti

   Poďakovanie P. Bohu za 60 r. života manžela

  

 

 

Príležitostné oznamy: