oznamy

Farské oznamy na nedeľu ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

v týždni od 21.05. do 27.05.2018

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
21.05

 

Preblahoslavená Panna Mária, matka cirkvi - spomienka

 

 

Modrý Kameň

 

--

  Sv. Omša nebude

 Utorok.
22.
05.

 

Féria 7. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

18:00

   + Elena Rechtoríková pohrebná

Streda
23.05.

 

Féria 7. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

18:00


  + Koloman Knápek pohrebná

 Štvrtok
24.05.

 

Sviatok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

 

 

Modrý Kameň

18:00

   Za + rodičov Irena a Jozef Jekkel

 Piatok
25.05.

 

Féria 7. týždňa v Cezročnom období

 

 

Dolné Strháre

18:00

   Na úmysel celebranta

Sobota
26.05.

 

Sv. Filipa Neriho,kňaza-spomienka

 

 

 

Malé Straciny

18:00

   Na úmysel celebranta

NEDEĽA
27.05.

Najsvätejšej Trojice

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08.00

09:00

10:30

 

   + Mária, Matúš a rodičia z oboch strán

   Za zverený ľud farnosti

   Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov životaZoltána

 

 

 

Príležitostné oznamy: