oznamy

Farské oznamy na 25.nedeľu v cezročnom období

v týždni od 24.09. do 30.09.2018

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
24.09

 

Výročie posviacky katedrálneho chrámu Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici -sviatok

 

 

Modrý Kameň

 

18:00

  + Zdenka Píštová pohrebná

 Utorok.
25.
09.

 

Féria 25. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

07:00

  Za zverený ľud farnosti

Streda
26.09.

 

Féria 25. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Dolné strháre

Modrý Kameň

 

17:00

18:00


   Na úmysel celebranta

  + Ladislav Abrahám, Elena a Dezider Kováč

 Štvrtok
27.09.

 

Sv.Vincentade Paul, kňaza- spomienka

 

 

Modrý Kameň

18:00

   + Marta a Jozef Ďorď

 Piatok
28.09.

 

Féria 25. týždňa v Cezročnom období

 

 

Modrý Kameň

18:00

   + Ladislav Hulec, Anna, a rod. z oboch strán

Sobota
29.09.

 

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok

 

 

 

 

Modrý Kameň

Malé Straciny

 

08:00

17:00

 

  + Mária a Pavol Tuček a st. rod.z oboch strán

  Na úmysel celebranta

 

NEDEĽA
30.09.

26. nedeľa v cezročnom období

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08.00

09:00

10:30

 

 

 + Ivan, rodičia z oboch strán a Milan

   Za zverený ľud farnosti

  + Anna a Ján Mráz, Lýdia a Ladislav, Marián a Jaroslav,
   Richard

 

 

 

Príležitostné oznamy: