oznamy

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu

v týždni od 19.04. do 25.04.2021

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
19.04.

 

Féria po 3. veľkonočnej nedeli

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 

   Na úmysel

 Utorok.
20.04
.

 

Féria po 3. veľkonočnej nedeli

 

 

Modrý Kameň

18:00

   Poďakovanie za 84. rokov Jozef Libiak

Streda

21.04.

 

Féria po 3. veľkonočnej nedeli

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

 

 


  

   + Ľudmila Panková - zádušná

 Štvrtok
22.04.

 

Féria po 3. veľkonočnej nedeli

 

 

Modrý Kameň

18:00

   Poďakovanie za uzdravenie Štefan Mészároš

 Piatok
23.04.

 

Spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

 

 

Modrý Kameň

18:00

  

   + Vladimír Bariak a Vladislav Barjak

  

Sobota
24
.04.

 

Féria po 3. veľkonočnej nedeli

 

 

 

 

Modrý Kameň

 

18:00

 

   + Irena a Jozef Lánsky, dcéra Irena a Alica

 

NEDEĽA
25.04.

Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

 

Modrý Kameň

 

 

09:30

10:30

   + Ivan Tomášik 1. výročie

   Za zverený ľud farnosti

 

 

 

 

Príležitostné oznamy: