oznamy

Farské oznamy na 3.nedeľu v cezročnom období

v týždni od 22.01. do 28.01.2018

 
Deň
 
Liturgia Kostol Čas Úmysel sv. omše
 

Pondelok
22.01

 

Féria 3. týždňa v Cezročnom obdob

 

 

Modrý Kameň

 

17:00

  Poďakovanie za Božiu pomoc

 Utorok.
23.01.

 

Féria 3. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Modrý Kameň

 

17:00

   + Drahomíra, Alžbeta a Milan

Streda
24.01.

 

Spomienka - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

 

 

Modrý Kameň

 

17:00


   + manžel Štefan a syn Marian

 Štvrtok
25.01.

 

Sviatok - Obrátenie sv. PAVLA, apoštola

 

 

Modrý Kameň

17:00

  + Püšpökyovej a Skypalovej aj živých

 Piatok
26.01.

 

Spomienka - sv. Timoteja a Títa, biskupov

 

 

Dolné Strháre

17:00

   Na úmysel celebranta

Sobota
27.01.

 

Féria 3. týždňa v Cezročnom období

 

 

 

Malé Straciny

16.00

   Na úmysel celebranta

NEDEĽA
28.01.

4.Nedeľa v cezročnom období

 

Pôtor

Horné Strháre

Modrý Kameň

 

 

08.00

09:00

10:30

 

   + Anton Fajčík

   Za zverený ľud farnosti

   Poďakovanie za 70. Rokov života Marty Blahovej

 

 

Príležitostné oznamy: